لیبل خام هزار چوب

چاپگر بارکد صنعتي دستگاهي لیبل خام هست که براي چاپ بارکد روي برچسب يا محصولات طراحي شده است.

 

چاپگرهاي بارکد معمولا به صورت چاپگرهاي ليبل روميزي هستند. آن ها داراي رابط هايي میباشند که از طريق آن ها مي اقتدار داده ها خاصي نظیر شماره هاي جور اي براي يک عصر توليد يا ساير جزئيات از يک پايگاه دیتا ارائه کرد.

 

انواع چاپگر بارکد صنعتي

بسياري از چاپگرهاي بارکد صنعتي چاپگرهاي حرارتي مستقيم هستند، هرچند عمده آن ها چاپگرهاي انتقال حرارتي هستند. چاپگرهاي انتقال حرارتي، همانطور که از نامشان معین است، از چاپ انتقال حرارتي به کارگیری مي کنند، روشي چاپي که در ادامه آن نوارهاي جوهر براي چاپ بارکد روي برچسب ذوب مي شوند.

 

چاپگرهاي بارکد صنعتي به شکل چاپگرهاي جوهرافشان کاپ بر استدعا نيز موجود میباشند که مبتني بر ويندوز میباشند و در ادامه شکل لزوم از میزان دقيق جوهر به کارگیری مي نمایند و چاپي با شتاب و کيفيت بالا ارائه مي دهند. چاپگرهاي جوهر افشان کشويي در ادامه دو گونه هستند:

 

چاپگرهاي بارکد جوهر افشان حرارتي، که از کارتوهاي حاوي محیط هاي مينياتوري و گرم شونده الکتريکي به کارگیری مي کنند. چاپگر يک پالس سريع را از طريق محیط حرارتي ارسال مي نماید و يک حباب بخار ايجاد مي نماید که قطره جوهر را از طريق نازل فشار مي دهد. جوهري که به کارگیری نمي شود فورا با گیرایی سطحي حباب جوهر و انقباض حباب بخار به عقب کشيده مي شود. يک رویه مدبرانه، دوران گزینه نياز براي اين فرآيند علمي کاهش از 100 ميليونيم ثانيه است.

چاپگرهاي بارکد جوهرافشان پيزوالکتريک که معمولا براي چاپ روي سطح های گوناگون متاع به کارگیری مي شوند. گیرایی الکتريکي از طريق ديواره هاي محیط هاي جوهر پیامبر مي شود تا آن ها منبسط شوند. اين منجر افت فشار مي شود و جوهر بيشتري به درون محیط کشيده مي شود. هنگامي که گیرایی الکتريکي متوقف مي شود، ديوارها به موقعيت اوليه خویش گشوده مي گردند و قطرات جوهر با فشار زياد بیرون مي شود.

چاپگرهاي بارکد صنعتي در ادامه در مقابل چاپگرهاي کامپيوتري استاندارد

چاپگرهاي بارکد صنعتي اکثر اوقات داراي ويژگي هايي میباشند که چاپگرهاي کامپيوتري استاندارد از آن ها پشتيباني نمي کنند. به تیتر مثال، چاپگرهاي بارکد صنعتي داراي شمارشگرهاي مداد میباشند که اطمينان حاصل مي نمایند که يک عدد از پيش تعريف شده فراتر يا کاهش در ادامه ترتيب گزینه نياز روي هر برچسب چاپ مي شود.

 

چاپگرهاي بارکد صنعتي داراي گزينه افست تاريخ نيز میباشند که براي صنعت بسته بندي کاربرد خاصي دارد. اين به طور مداد تاريخ را از تاريخ فعلي به تعداد روزهاي مشخصي در ادامه ارتفاع چاپ به جلو مي موفقیت تا بهترين تاريخ قبل از آن به طور مداد چاپ شود.

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.