خرید و قیمت سایت گلس کستل

در سیستم تبریدی، رنگ مایع نشانگری که در وسط سایت گلس قرار دارد بر اساس منظم بودن جریان ، میزان رطوبت و برگشت روغن کمپرسور به کارتر حاوی حسگر رطوبت است که به هنگام وجود رطوبت از طیف رنگ سبز به زرد تغییر میکند.

قیمت سایت گلاس کستل

در تجهیزات مهندسی BM ، ما طیف وسیعی از سایت گلاس کستل ایتالیا را تهیه می کنیم. از ساید گلاس های حال حاضر می توان به ساید گلاس های دید دو طرفه بخار ، ساید گلاس های پنجره ای جهت مخازن ، ساید گلاس های لوله ای ، ساید گلاس آبنما و ده ها مرد دیگر اشاره داشت .

از لحاظ نوع به انواع یک طرفه، دو طرفه دید و 360درجه دید دسته بندی میشود. سه نوع سایت گلاس کستل شامل یک طرفه، دو طرفه دید و 360درجه وجود دارد که در خطوط روغن کاری، مایع و خطوط گاز کاربرد دارند.یک سایت گلاس از اجزایی مانند روتور، پروانه، ball flow indctor و فلپر ساخته شده است.

از متصدیان انتظار می رود که دو یا سه لوله شیشه ، از قبل برش داده شده به طول لازم ، همراه با مهره های کنف یا لاستیک ، برای جایگزینی لوله های موجود در جاده ، حمل کنند.

سایت گلاس کستل

سه کاری که سایت گلس در خط مایع دارد شامل، نشان دادن ماده مبرد به شکل ستون جامدی ازمایع، نمایش دادن مایع به شکل کف آلود سفید و حباب دار در صورت وجود مقدار کمی از مایع و مشخص کردن میزان نفوذ رطوبت به سیستم با تغییر رنگی که توسط نشانگری که در وسط سایت گلس وجود دارد.

سایت گلاس کستل ایتالیا

اگر مقدار مایع مبرد عبوری کم باشد، مبرد به شکل کف آلود و سایت گلاس کستل حباب دار رویت می شود و اگر در سیستم تبرید رطوبت نفوذ کند، سایت گلس با تغییر رنگ در نشانه گری که در وسط آن تعبیه شده به اوپراتور اخطار می هد. Th​is a rtic le has  been done by ​GSA ​Cont​ent Ge᠎nerator ᠎DEMO .

سایت گلاس کستل

لوله سایت گلاس در آب نما ها و صنایع آزمایشگاهی برای دیدن مایع عبوری از داخل آن می باشد چرا که اگر مبرد داخل سایت گلاس به صورت حباب دار و کف آلود سفید باشد نشانه آن است که سیستم دارای مشکل می باشد.

اما اگر مبرد به صورت کف آلود و حباب دار خود را نمایان کند، نشان دهنده این است که یک مشکل در سیستم سرمایشی است.

خرید سایت گلاس کستل

یکی از محصولات مهم این شرکت سایت گلاس دانفوس است که برای تشخیص وجود رطوبت و مقدار مبرد در سیستم های تبریدی به کار می رود.  Post h as be en generated by GSA Co ntent Genera to​r DEMO .

از نقصهای موجود در سیستمهای تبریدی میتواند مواردی همچون نشت در سیستم مبرد، افت فشار بیش از حد در فیلتر­های نصب شده و یا مسدود شدن یکی دیگر از تجهیزات باشد.

در غیر اینصورت ممکن است رطوبت موجود در هوا، رنگ اندیکیتور Indicator را حتی بصورت دائمی تغییر دهد. بررسی کنید تا مخفی کردن دائمی نوار پیام فعال شود و در صورت عدم انتخاب همه کوکی ها را امتناع کنید.برای ذخیره این تنظیمات به 2 کوکی نیاز داریم.در غیر اینصورت هنگام باز کردن یک پنجره جدید مرورگر یا یک برگه جدید ، دوباره از شما خواسته می شود.

این ورق ها ویژگی های زیادی دارند که از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در مسیر جریان ماده مبرد که حاوی مخلوطی ذرات جامد مانند رزین، پودر­های غیر ارگانیک و محصولات غذایی میباشد، سایت گلاس امکان مشاهده این مواد جامد را میدهد .

روغن های معدنی مانند HCFC کاربرد دارند. این سایت گلاسها برای روغنهای معدنی و مبردهای غیر قابل اشتعال HFC استفاده می شود.

اما با این تفاوت که SGN برای کار با گاز های غیر قابل اشتعال (HFC refrigerants) و SGI برای کار با روغن های معدنی (HCFC refrigerants) مناسب است.

یک. مشخص کردن میزان نفوذ رطوبت به سیستم با تغییر رنگی که توسط نشانگری که در وسط سایت گلس قرار دارد.

3-در هنگامی که خطZوط حرکت سیال در چرخه مبرد در حال تمیزکاری است، سایت گلس کستل قابلیت مشاهده مواد خارجی غیرمعمول و مواد باقی مانده را فراهم می کند.

در هنگامی که خطوط حرکت سیال در چرخه مبرد در حال تمیزکاری است قابلیت مشاهده مواد خارجی غیرمعمول و مواد باقی مانده را دارد.

3-در هنگامی که خطوط حرکت سیال در چرخه مبرد در حال تمیزکاری است، سایت گلس کستل قابلیت مشاهده مواد خارجی غیرمعمول و مواد باقی مانده را فراهم می کند.

سایت گلس در خط مایع چه وظیفه ای دارد و محصول کدام کشور است؟ شیشه­ های سایت گلاس­ ( Sight Glass Window ) و نمایشگر­های شیشه­ ای ( Sight Flow Indicator ) ، دو دسته کلی از سایت گلاس­ها می باشند .

دو دسته کلی سایت گلاسها، شیشه­ های سایت گلاس­ (Sight Glass Window) و نمایشگر­های شیشه­ای (Sight Flow Indicator)میباشند. در یک نوع تقسیم بندی می­توان سایت گلاس­های قابل نصب روی خطوط را به دو دسته کلی تمام دید (دید 360 درجه دور تا دور- 360 View Flow Indicator) و دید از درون شاخص جریان تقسیم بندی کرد.

این سایت گلاس ها به شما اجازه می دهند تا عبور جریان منظم مبرد را از طریق یک شیشه دید نصب شده بر روی بدنه بررسی کنید.

برخی از سایت گلس ها میزان رطوبت سیستم را نشان میدهند، که تغییر رنگ نشان دهنده میزان رطوبت سیستم میباشد.

مثالهایی مهمی از کاربردهای سایت گلاس از قبیل مشاهده حباب و یا کف در سیستم تبرید از وجود یک مشکل از عدم کارکرد درست یک بخش میباشد.

سایت گلس در سیستم تبرید در مسیر مایع پر فشار دقیقا قبل از اکسپشن ولو و بعد از وسایل جانبی دیگری که بین کندانسور و شیر انبساط وجود دارد نصب می گردد.

نحوه کار سایت گلس در خط مایع چگونه است؟ محل قرار گیری سایت گلس در خط مایع بوده و قبل از شیر انبساط و بعد از وسایل دیگر در خط مایع نصب میگردد.

سایت گلس ها دارای انواع متنوعی هستند که در دسته بندی های مشخص قرار داده شده اند. سایت گلاس ها دارای انواع مختلفی هستند که بعضی از آنان rotor یا پروانه (impeller) دارند این پروانه به تشخیص جهت جریان سیال و شدت آن کمک کرده و بخش مهمی در سایت گلاس به حساب می آید..

در بعضا وبسایت گلاس ها از rotor یا این که پروانه به کارگیری می گردد که امداد به تشخیص جهت جریان سیال و شدت آن می نماید.

با استفاده از این صفحه شیشه ای در خطوط بخار نیز میتواند سیال مایع شده را مشاهده نمود که در صورت وجود این مایع در مسیر حرکت گاز بوسیله اپراتور از مسیر حذف میشود؛ تا از بروز مشکل در چرخه نبرید جلوگیری به عمل آید.

This  post was g ener at​ed  wi᠎th GSA  C on᠎te nt G ener ator D emov er si᠎on.

سایت گلاس کستل چنانچه این مایع در مسیر حرکت گاز وجود داشته باشد برای جلوگیری از ایجاد مشکل در سیکل تبرید، بوسیله اپراتور از مسیر حذف می شود.

این صفحه شیشه ای باید در معرض دید اپراتور قرار بگیرد و بنابراین کمپرسور باید در جهت سایت گلس نصب شود.

اگر روغن داخل سیستم را که از شیشه سایت گلاس درصورت تمیزی کاملا دیده میشود ببینیم باید بی رنگ بوده ویا اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوه ای باشد روغن سالم و اگر رنگ آن تیره باشد روغن باید تعویض گردد.

برای مثال اگر رنگ روغن بی رنگ و یا روشن متمایل به قهوه ای باشد پس روغن سالم است. شیشه های سایت گلس بر روی تانکها و مخازن نصب شده و کاربرد دارد؛ و نوع نمایشگر شیشه ای نیز درون خط حرکت سیال در کمپرسور نصب میگردد.

همچنین در بعضی کمپرسورها سایت گلس در دو سمت کارتل نصب میشود. سایت گلاس در یک سیکل تبرید در خط مایع قبل ازشیر انبساط و بعد از هر وسیله جانبی دیگر خط مایع، نصب می شود.

این محصول با شاخص مناسب میزان رطوبت را در سیستم نشان می دهد که در یک سیکل تبریدی قبل از شیر انبساط و بعد از تجهیزات جانبی سیکل نصب می شود.

سایت گلاس کستل در یک سیکل تبرید در خط مایع قبل ازشیر انبساط و بعد از هر وسیله جانبی دیگر خط مایع، نصب می شود.

بسته به آنچه در سیستم شما استفاده می شود ، قیمت سایت گلاس کستل مجموعه وسیعی از عینک دید برای انتخاب وجود دارد.

سایت گلاس از تجهیزاتی است که کاربرد آن در ساختار سیستم های برودتی بسیار مفید می باشد. بازگشت کالا و محصولات فروشگاه در بسته بندي ارسال شده جهت استفاده از ضمانت از سایت گلاس کستل روزه کالا، لازم است که جعبه و بسته بندي ارسالي کالا را تا پايان ?

سایت گلاس (Sight Glass) تجهیزی برای عبور سیال است که با به کار گیری از شیشه­ های درنظرگرفته شده قابلیت مشاهده حرکت سیال، رنگ و واحد سنجش شفافیت آن وجود داراست.

بوسیله این سایت گلس میتوان میزان شفافیت و رنگ و حرکت ماده مبرد را در چرخه تبرید مورد بررسی قرار داد.

سایت گلس محصول شرکت کستل آلمان میباشد؛ که در ایران از طریق نمایندگیهای فروش معتبر این شرکت میتوان محصول مورد نظر خود را تهیه کنید.

اگر رطوبت در سیستم وجود داشته باشد با تغییر رنگ نشان دهنده رطوبت که در وسط سایت گلاس نصب می شود، مشخص می شود.

رنگ سبز فسفری: سیستم مشکل دارد. بیشتر سایت گلاس ها رطوبت داخل سیستم را نیز نشان میدهند . جهت بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم از سایت گلاس ها استفاده می شود.

نوع SGN و SGI نشان دهنده رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد می باشد.

به راحتی از وجود ایراد در سیستم باخبر می­شود. سایت گلاس یا شیشه رویت تجهیزی سایت گلاس کستل برای عبور سیال می باشد که با استفاده از شیشه ­های تعبیه شده امکان مشاهده حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد.

سایت گلاس تجهیزی برای عبور سیال می باشد که با استفاده از شیشه های تعبیه شده امکان مشاهده حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد.

استفاده از مدل 360 درجه یا تمام دید، برای خطوطی که دما و یا فشار بالایی دارند توصیه نمیگردد. 2-در هنگام روغن کاری تجهیزات از سایت گلاس برای تشخیص رنگ روغن و وجود یا عدم وجود روغن استفاده می شود.

در این تیپ به دلیل حالتیکه در ورودی می­باشد یک جت از سیال تشکیل می­شود که باعث شده حرکت، شفافیت، رنگ و شرایط سیال به خوبی قابل رویت باشد.

سایت گلاس کستل یا شیشه رویت، وسیله ای جهت مشاهده حرکت، رنگ و میزان شفافیت مایع عبوری از آن است.

سایت گلاس (sight glass) یا شیشه رویت، وسیله ای جهت مشاهده حرکت، رنگ و میزان شفافیت مایع عبوری از آن است.

این دستگاه از یک لنز شیشه ای که درون رینگ فلزی قرار دارد، ساخته شده و از نشت مبرد جلوگیری می کند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها