انواع برش آلومینیوم؛ آموزش تصویری برش دادن آلومینیوم فارکو (2)

اشکال برش آلومینیوم؛ تدریس چهره یی برش دادن آلومینیوم – فارکو
برش لیزر آلومینیوم تهران, برش لیزر آلومینیوم تهران, برش لیزر آلومینیوم پامنار, برش لیزری پروفیل آلومینیوم, ارزش برش لیزری آلومینیوم, برش آلومینیوم با لیزر, سرویس ها برش لیزر آلومینیوم, دستگاه برش لیزر آلومینیوم, ارزش برش لیزر آلومینیوم, برش لیزر ورق آلومینیوم

او‌لین توشه از گاز CO2 به جهت برشکاری به کارگیری شد که در ادامه واقع ترکیبی از دی اکسید کربن، نیتروژن، هلیوم و هیدروژن بود.

گازهای گزینه به کارگیری در ادامه همین رویه جهت ایجاد اشعه لیزر، ترکیبی از گازهای کربندی­اکسید با میزان مقداری نیتروژن، هلیوم و هیدروژن هستند. ​Conte nt has been gen​er at ed  by GSA Content Generat᠎or DEMO .

گاز داخل لوله ترکیبی از گازهای گوناگون هیدروژن، دیاکسیدکربن، هلیوم و نیتروژن است. دستگاه های CNC خویش به دستگاه های متفاوتی تقسیم می شوند که رویه برش هر کدام با دیگری مختلف است.

۳-از گزاره نکاتی در ادامه گزینه برش لیزر آلومینیوم ، میتونیم به آنالیز و خدمت عصر ای دستگاه اشاره نماییم .

همین دستور می تواند در ادامه برش لیزری فلزات از گزاره برش لیزری آلومینیوم و استیل و آهن گزینه به کارگیری قرار گیرد.

ژنراتور برش لیزری فلزات و اپتیک خارجی (از گزاره لنزهای فوکوس) به خنک شدن احتیاج دارند. صافی سطح: یکی از از مهمترین پارامترها در ادامه برش صافی مرحله و عدم اکسید شدن هست که با تلفیق تکنولوژی های گوناگون و تهیه درست و با اعتنا پارامتر های کنترلی نیز زیرا گونه گاز، فشار گاز، شتاب برش و تهیه اقتدار اشعه لیزر تولید می گردد.

آلومینیوم فلزی سبک و مهم مرحله درخشان هست که و در ادامه برابر زنگ زدگی از مقاومت بالایی برخوردار هست و به جهت به کارگیری از آلومینیوم، احتیاج به برش آلومینیوم هست .

همین دستگاهها اقتدار بالایی دارا هستند و با ارزش بالایی هم عرضه میشوند. لیزر ها در ادامه صنعت به چندین جور تقسیم میشوند؟

در ادامه لیزرکات، فلزها به امداد گرما و فشار تولید شده به وسیله پرتو اثبات نور، برش دیتا میشوند. در ادامه بعضا از موردها فقط سایز و بعدها به جهت برش مد حیث قرار میگیرند و در ادامه بعضا موردها هم ممکن هست قرار باشد تا در ادامه برش لیزر آلومینیوم یک طرح بر بر روی ورق برش دیتا شود.

علاوه بر مبداء تغذیه ، گونه جریان گاز می تواند بر تلاش عالی تأثیر بگذارد. لیزرهای جریان عرضی، گاز را به گردش در ادامه می آورند.

عمده لیزرهای عادی CO2 قدرتی برابر با 25 تا 100 وات با ارتفاع موجی مساوی 10.6 میکرومتر دارند. لیزر فیبر ارتفاع موجی برابر با 1.064 میکرومتر دارااست و فعالیت خویش را با قطر کانونی زیاد ریز انجام میدهد.

چنانچه بخواهیم نوشته بالا را مقداری عمده تفسیر دهیم در ادامه واقع در ادامه اثر تخلیه الکتریکی مولد لیزر قطعه فعالیت گزینه حیث برش خورده می شود.

چنانچه از دستگاه های با روتور متغیر به کارگیری می نمایید تنظیمات را در ادامه ذیل ترین مرحله قرار دهید. در ادامه سال 1965 ، او‌لین برش لیزری ایجاد دستگاه به جهت رخنه نمودن رخنه ها به کارگیری شد.

در ادامه هم اکنون حاضر ، سورس های موجود در ادامه بازار عمدتا IPG میباشند که از حیث میزان مرغوب بودن قابل اعتماد میباشند البته از حیث ارزش گران میباشند و تعداد مقداری از ایجاد کنندگان لیزر می توانند با همین سورس رقابت کنند.

دستگاه های برش لیزریِ فلزات، تقریبا گران ارزش میباشند و در ادامه مواقعی که برش با بقیه رویه ها (مثلاً هوا برش) قابلیت پذیر باشد ، برش با لیزر، صرفۀ اقتصادی ندارد.

۴-قبل از آغاز فعالیت یک مثال آزمون را انجام بدهید تا از انجام فعالیت به وسیله دستگاه اطمینان حاصل نمایید .

صد رد صد قبل از هر چیزی همت نمایید تنظیمات را به صدق وارد نمایید تا مشکلی شکل ندهد . لیزر فایبر چه چیزی را می تواند برش دهد؟

Th​is has been gen er᠎at᠎ed by G​SA C onte nt ​Generator ᠎DEMO!

تواناترین دستگاه برش جهت ورق های آلومینیومی واترجت می باشد. خوشبختانه دستگاه های برش لیزری جدیدتر سنسور های پیشرفته ای را دارا هستند که به زمان انعکاس، دستگاه لیزر را خاموش می کند.

همچنین، آلومینیوم می­تواند انرژی را در ادامه زمان تصادفات عمده از فولاد جذب کرده و ایمنی را ارتقاء دهد. به همین ترتیب که به زمان رجوع و برگشت لیزر به دستگاه، دستگاه خاموش می گردد و به همین وسیله کسی که فعالیت برش لیزرآلومینیوم را انجام می دهد، قبل از شفاف شدن دستگاه می تواند به جهت برطرف کردن نقص‌ تنظیمات را به جهت آغاز دوباره برشکاری تغییر و تحول دهد.

صد رد صد از اشخاصی در ادامه فعالیت با دستگاه برش لیزر آلومینیوم به کارگیری شود که از مهارت به اندازه در ادامه به کارگیری از دستگاه برخوردار باشند تا نقصی در ادامه فعالیت پیش نیاید .

علاوه بر آن در ادامه برش لیزر ورق آلومینیوم گونه دستگاه هم اثر گذاری متعددی داشته و به هر میزان دستگاه برش میزان مرغوب بودن بالاتری داشته باشد توانمند به انجام برشی ظریف خیس با ارائه لبههای فعالیت تماماً صاف، تمیز، با نازکی عمده و خریدار پسند می باشد.

به طور کلی، ورق فولاد ضخیم، اقتدار بیشتری به جهت برش آن گزینه نیاز است. تیم صنعتی رادوکس قریب به 20 سال هست که در ادامه زمینه طراحی و ایجاد دستگاه های سی ان سی در ادامه مملکت کار قانونی خویش را شروع کرده است.

فلزات به جهت قرارگیری در ادامه مراحل ایجاد نیاز به تغییرات گوناگون در ادامه فرم، میزان و بعدها دارند. د: آلومینیوم را با اره میتر برش دهید: به جهت برش آلومینیوم می بایست قطعه فعالیت و تیغه ها را طبق با برش گزینه حیث یا این که نشانه ها میزان گیری مرحله کنید.

به جهت سهولت در ادامه برش از اعصاب کننده های روغنی یا این که موم اره به کارگیری نمایید تا از جرقه و لغزش خودداری شود.

یکی از از رویه های برش فلزات به شکل برشکاری با لیزر هست که فرایند حرارتی با به کارگیری از پرتو لیزر و به کارگیری از گازهای مطلوب برش لیزر انجام می شود.

براین اساس گاز نیتروژن بهترین گاز برش لیزری هست که می تواند شتاب برش فولاد نخ نما را با میزان مرغوب بودن خوب انجام دهد.

لیزر متحرک با نگهداری اعتنا می تواند عملیات برش سرعت بالا را انجام دهد و بر روی ورق فلز نخ نما زیاد اثر گذار است.

با به کارگیری از لیزر و گاز کمکی نیتروژن می اقتدار میزان مرغوب بودن برش فلزات نخ نما فولاد را بالا موفقیت و در ادامه عین هم اکنون برشی با میزان مرغوب بودن و با هزینه کاهش نسبت به رویه های کهن انجام داد.

آلومینیوم نسبت به بقیه فلزات قابل انعطاف خیس هست که از این منش از آلرژی بالاتری برخوردار هست . خصوصیت کرف همین قابلیت را به وجود می آورد که برش های پیچیده و دشوار خیس صفحه ها به سادگی شکل گیرد.

در ادامه شکل ظریف خیس و به کارگیری از انرژی کمتری به جهت برش ورق فلز؛ با همین حالکه ، عمده لیزرهای صنعتی نمی توانند از فی مابین بروند؛ضخامت فلز عمده است.

بیشترین اقتدار لیزرهای CO2 تا چند کیلووات به جهت خودروهای صنعتی تقریب زده میشود. قدمت آن ها فی مابین 8000 تا 15000 تقریب زده میشود.

آنگاه با یک دست آلومینیوم را نگه دارید و با دست دیگر جور اره میتر را ذیل بیاورید تا مواد را لمس کرده و برش دهد.

گیره سی کلمپ یا این که جکهای پنوماتیک نیز به جهت محکم نگه داشتن پروفیل آلومینیومی و تکان نخوردن در ادامه حین فعالیت و امنیت اپراتور به کارگیری میگردد.

ج: آلومینیوم را ببندید: آلومینیوم را ببندید تا تکان نخورد چون ممکن هست تیغه به آن زخم بزند. بعضا از اشکال آن عبارتند از: نئون به ملازم هلیوم (لیزر هلیم-نئون)، دی اکسید کربن به ملازم نیتروژن و هلیوم، آرگون، کریپتون، هگزا فلورئید و …

به این برهان هم بعضا از سوله های برش لیزری در ادامه گزینه برش لیزری آلومینیوم تماما مردد هستند. بهویژه هنگامی که پای برش لیزر استیل در ادامه فی مابین باشد، قابلیت انجام برشهای زیاد ریز هم وجود دارد.

پارسه لیزر با به کارگیری از گاز نیتروژن میزان مرغوب بودن و اعتنا های زیاد بالا را به جهت فلزات آلومینیوم و استیل به ارمغان می آورد.

برش دادن متریال های گوناگون به کارگیری می شود. دستگاه لیزر منحصر برش فلزات و غیرفلزات بر شالوده متریال قابل تعیین می باشد.

طرز فعالیت نمودن دستگاه های لیزر به نوع ای هست که اولیه اشعه لیزر از هد دستگاه بر بر روی متریالی که قصد برش و یا این که حکاکی آنرا داریم تابانده شده و سپس همین پرتوی لیزری با اعتنا به شدت قدرتی که به جهت آن تهیه شده متریال را برش یا این که حکاکی می کند.

مشخصا ارزش ثابتی را به جهت آن اعلام کرد. برش لیزری فلزات یک فناوری هست که از لیزر به جهت برش مواد به کارگیری می کند.

با اعتنا به آنچه درباره آلومینیوم گفته شد، یکی از از مباحث حیاتی درباره همین فلز دوستداشتنی برش و قطعه بندی آن است.

اکثری از کمپانی ها به جهت برش آلومینیوم از گاز اکسیژن به کارگیری کرده که اعتنا به اندازه در ادامه برش از آن ها چشم نخواهد شد.

اقتدار رفلکس همین مواد در ادامه حالتی که فلز حرارت چشم و گرم می شود به شدت بالا رفته و به محض آب شدن آن به شدت کمتر می یابد.

به یک لنز ، که نور را در ادامه آن متمرکز می نماید حوزه‌ فعالیت میگویند، که باریکترین نصیب از پرتوهای متمرکز معمولا کاهش از هست .0.0125 اینچ (0.32 میلی متر).

واژه لیزر (LASER) از حروف شروع کلمه : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation گرفته شده است، که به معنای «تقویت نور به وسیله گسیل القایی تابش» می باشد.

به پلاسما نزدیک می شوند ؛ اتومبیل آلات در ادامه بضاعت خویش به جهت برش دادن مواد ضخیم هستند، البته هزینه سرمایه چنین اتومبیل آلات زیاد فراتر از آن است، دستگاه های برش پلاسما توانمند به برش مواد ضخیم نظیر برگه فولادی هستند.

به تبع همین مسئله برش آن هم با برخورد بزرگ در ادامه همین صنعت های روبروست و از نیازهای شالوده در ادامه هر یک از همین موردها محسوب میشود.

عوارض زیادی به جهت همین مسئله وجود دارد. اما همین مسئله استثاست. همین یک فناوری با بیش از 20 سال حضور در ادامه بازار هست و همین اتومبیل ها از مبداء الکتریسیته لیزر فیبر هم به کارگیری می کنند.

کرف :کرف در ادامه واقع کوچکترین شعاع قابل برش را معین می کند که متعلق به ضخامت ورق بوده و خوبتر هست در ادامه طراحی حیث شود.

روشن هست که هر چه کرف دستگاه کاهش باشد، امکان برش کانتور های پیچیدهتر و دنده های کوچک ضخیم، عمده می گردد.

براین اساس هزینۀ مصرف انرژی همین دستگاه ها بالاست. براین اساس آیتم مقرونبهصرفهای به جهت برش لیزری نیستند. دستگاه برش لیزری با اعتنا زیاد، شتاب بالا و با اقتدار دوچندان برش می دهد.

از خرید کردن دستگاه هایی که بصورت کارگاهی مونتاژ شده اند پرهیز کنید. در ادامه تصویر ذیل پولکی های آلومینیوم 2024 به ضخامت 55 میلیمتر را که با واترجت برش خورده اند بازدید می کنید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها